Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2013

majeek
7995 f8c0
Reposted fromSheSinner SheSinner
majeek
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
majeek
8008 629c
Reposted fromZajacZajcZajcew ZajacZajcZajcew
majeek
majeek
Reposted from60feettall 60feettall
majeek
majeek
majeek
majeek
majeek
Reposted fromfourstrings fourstrings
majeek
majeek
majeek
Reposted frommrzbynek mrzbynek
majeek
8087 582e
Reposted fromfuckingbitches fuckingbitches
majeek
Mało jest w życiu lepszych rzeczy od połączenia: zapach herbaty, dźwięk jazzu, światło ognia.
— przynajmniej w samotne wieczory
Reposted frombakanojoou bakanojoou
majeek
8111 6dc5
Reposted fromfuckingbitches fuckingbitches
majeek
Nigdy nie umiałam jej sobie wyobrazić. Miłości, która jest tak niepodważalna, że mogę być zapłakana i rozbita, a mimo to pewna, że ktoś będzie mnie trzymał i chciał, bym następnego dnia obudziła się przy nim.
— Elina Hirvonen "przypomnij sobie"
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie
majeek
Ludzie CIę nie znają? Bo nie chcą czy to Ty nie dajesz im do siebie dostępu?
— Ja
Reposted fromicantstop icantstop
majeek
8132 3a81 500
Reposted fromhomedesigning homedesigning
majeek
8134 feaa 500
Reposted fromfoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...